Witaj na naszej stronie!


Jako firma geodezyjna Earth GEODEZJA świadczymy usługi z zakresu gedoezjii i kartografii. Cenimy sobie profesjonalizm wykonywanych prac czego dowodem są zadowoleni klienci. Stawiamy na niezawodność, solidność wykonywanych zleceń oraz elastyczność dostosowując się do każdego powierzonego nam zadania. Chcemy, aby klient zawsze był zadowolony w 100 %, dlatego do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie ustalając wszystko tak, jak życzy sobie tego zamawiający. Doradzamy jakie rozwiązania będą najefektywniejsze. Udzielamy fachowych porad oraz wykonujemy wszystko wedle aktualnych przepisów prawnych. Wykonujemy zlecenia z najwyższą dokładnością i starannością. Zachęcamy do współpracy osoby prywatne, firmy, projektantów oraz instytucje publiczne.

 

W naszej ofercie znajdą państwo rozmaity zakres usług geodezyjnych, miedzy innymi:

  • Mapy do celów projektowych,
  • Tyczenia sieci uzbrojenia terenu, budynków oraz różnego rodzaju budowli,
  • Inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu, budynków oraz różnego rodzaju budowli,
  • Geodezyjna obsługa inwestycji,
  • Podziały nieruchomości,
  • Wznowienia znaków granicznych,
  • Pomiary objętości mas ziemnych,
  • Indywidualne, nietypowe zlecenia pod zamówienie klienta,
  • Opracowania lotnicze z drona.


Mapa do celów projektowych – opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.

Tyczenie obiektów budowlanych –  Tyczenie to zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie punktów o założonym położeniu w układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób tymczasowy lub trwały.

Inwentaryzacje sieci uzbrojenia – Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych. Inwentaryzacja ma na celu zebranie aktualnych danych przestrzennych o rozmieszczeniu usytuowania budynków, sieci uzbrojenia terenu i innych budowli.

Geodezyjna obsługa inwestycji – Polegając na zdobytym doświadczeniu oraz wiedzy podczas obsługi różnych inwestycji nie jest nam straszne podejmowanie się kolejnych wyzwań. Do każdego przedsięwzięcia podchodzimy poważnie z pełnym profesjonalizmem. Zapoznając się dokładnie z projektem wykonujemy nasze czynności z fachową dokładność i starannością aby wizja projektu była odwzorowana tak jak jest zakładane. Dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem proponujemy jak najefektywniejsze wykonywanie naszych usług. 

Podział nieruchomości gruntowych lub budynkowych – Należy do podstawowych i bardzo częstych czynności, realizowanych powszechnie w praktyce geodezyjnej i gospodarce nieruchomościami, obejmując różne procedury. Podział geodezyjny nieruchomości, łączony najczęściej z podziałem ewidencyjnym, polega na wydzieleniu z dotychczas istniejącej działki ewidencyjnej dwóch lub większej liczby działek ewidencyjnych, które po dokonaniu podziału otrzymują nowe numery ewidencyjne i powierzchnie, zaś wynikające stąd zmiany są wnoszone do operatu EgiB.

Wznowienie znaków granicznych – Przeprowadzane jest najczęściej w sytuacji, gdy istniejąca granica prawna została przesunięta, a znaki graniczne, które tę granicę wyznaczały zostały zniszczone bądź zatarte. Granica prawna to taka granica, co do której istnieje pełna dokumentacja geodezyjna pozwalająca odtworzyć tę granicę w terenie z wysoką dokładnością, dodatkowo potwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną. Granica prawna nieruchomości posiada ogromne znaczenie dla właściciela nieruchomości, jak i Państwowej Ewidencji Gruntów.

Pomiary objętości mas ziemnych – Jeżeli potrzebują Państwo informacji o bilansie mas ziemnych to służymy pomocą. Szybko obmierzymy hałdy i wykopy lub zbiory innych materiałów. Wyniki przedstawimy w formie przekroju, wizualizacji 3D dołączając do tego wyniki z obliczeń.

Indywidualne, nietypowe zlecenia – Wykonujemy również zlecenia typu monitoring obiektów budowlanych, badania odkształceń, badania osiadania, pomiary suwnic i inne nietypowe pomiary interesujące klienta. 

Opracowania lotnicze z drona – Ortofotomapy, modele 3D, numeryczne modele terenu, pomiary objętości.


Ceny ustalamy w zależności od specyfikacji i powierzonego nam zadania z których klient będzie zadowolony.

Działamy na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, ale również jesteśmy zainteresowani zamówieniami z innych terenów.